Eurostox 50 Futures {{ title }}

Met Future Alert Eurostoxx van de Beursfoon beginnen wij aan het begin van het jaar, dus nu op 02-01-2000, met een startkapitaal van 10.000 Euro. Dit doen wij ieder jaar. Met onze dagelijkse updates gaan wij Long of Short met de Eurostoxx 50 Future, wij handelen alleen intraday zoals dat heet, dit betekent dus s`ochtends inkopen en s`middags weer verkopen, ook hanteren we altijd een stop loss onder de futures van 10 punten en proberen we 40 punten winst te maken. Het verlies kan dus niet meer worden dan 10 punten en de winst loopt op tot 35 a 40 punten, tegen een goede actie kunnen we dus vier foute zetten. Zo komen we dus iedere week een stap voorwaarts met de winst.  

 

Het resultaat vindt U ook in dit overzicht. Onder transacties wordt verstaan aankoop gevolgd door verkoop, resulterend in winst/verlies. Steekproefsgewijs kunt U ook online afschriften van een aantal transacties opvragen. Hieronder vind u een overzicht van alle ingesproken aan- en verkooptransacties welke betrekking hebben op Eurostoxx 50 futures van 2 januari tot heden, met het bijbehorende behaalde rendement van De Beursfoon 0900 – 51 51 666 : 

Datum Fonds Aantal Call / Put Serie Ink. Prijs Verk. Datum Verk. Prijs Winst / Verlies
{{ item.date | formatDate }} {{ item.fund }} {{ item.amount }} {{ item.position }} {{ item.series }} {{ item.buy_price }} {{ item.selling_date }} {{ item.selling_price }} {{ item.profit_loss }}
Totaal winst/verlies deze maand {{ total }},00